Dordrechtse Turfsteiger

40.00

40 x 50 cm op canvas doek, inclusief 2 cm witte rand. UV-beschermde inkten en kan ook in vochtige ruimtes gebruikt worden zoals keuken, badkamer en zelfs buiten.

Deze afbeelding is op verzoek van de bewoners gemaakt. Zijn we in de buurt en u wil uw (eigen) huis op een afbeelding, meld u zich aan!
Er zijn vele mogelijkheden om ze weer te geven.

Wilt u een andere maat? Dat kan bel (0252 67 47 84) of email (info@hjk-art.com) ons ervoor.

Artikelnummer: DOR190913 Categorie:

Beschrijving

DORDRECHT – Door een overstroming van ongekende omvang staat een groot deel van de graafschappen Holland en Zeeland onder water. Vooral de omgeving van Dordrecht is zwaar getroffen. Duizenden mensen zouden verdronken zijn.

De overstroming is veroorzaakt door een zware noordwesterstorm. Daarnaast stond het water al heel hoog in de rivieren door de vele regenval van de afgelopen tijd. Die combinatie was teveel voor de zeedijk bij de dorpen Broek en Wieldrecht. Het zoute zeewater stroomde het gebied binnen.

Toen bij Werkendam het water aan beide kanten van de dijk stond, begaf ook die dijk het. Zodoende is al het water van de Merwede, bij Werkendam, naar het laagste punt gestroomd: de Groote Waard.

Sint Elisabethsvloed. Maker: Onbekend
Rampgebied

Vrijwel de hele Groote Waard staat onder water. Dat komt neer op een gebied van 42.000 hectare, ongeveer 400 vierkante kilometer. In het gebied liggen zo’n 72 dorpen en gehuchten,. De meeste staan onder water, ook al is dat op sommige plaatsen maar een kleine laag.

Maar bij andere dorpen, steekt alleen de kerktoren nog boven het water uit. De stroming van het water heeft de houten huizen weggespoeld. De verwachting is dat hier de meeste slachtoffers zijn gevallen.

De Groote Waard, ooit een belangrijk agrarisch gebied, oogt als een binnenzee. Onder de getroffen dorpen zijn plaatsjes als Houwingen, Sliedrecht, Tolloijsen, Almsvoet, Twintighoeven en Dubbelmonde.

Dorpelingen die op tijd weg konden komen zijn opgevangen in Dordrecht. Met alle bezittingen die ze hebben kunnen meenemen, komen ze bij de stadspoorten aan. Daar worden ze onder meer in het Onze Lieve Vrouwenhuis opgevangen en bij het klooster Sacramentshuis aan de Visstraat.

(Dit artikel gaat verder onder deze advertentie)

Vaker getroffen

Het is niet de eerste vloed die de Groote Waard treft. Al in de twaalfde eeuw was er een dijkdoorbraak. Ook in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn meerdere rivierdijken bezweken onder de druk van het water.

De grootste en bekendste doorbraak was in 1404, toen ook op de naamdag van Sint Elisabeth in november. Daarom wordt door sommigen deze nieuwe overstroming ook wel de Tweede Elisabethsvloed genoemd.

Tekening Groote Waard. Wikipedia
Oorzaak

De vraag blijft hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zoveel dijken zijn doorgebroken. Mogelijk heeft dat te maken met de verwaarlozing van het dijkonderhoud. De afgelopen decennia ging er veel geld naar de bekostiging van de machtsstrijd in Holland tussen de Hoeken en Kabeljauwen.

De strijd was vooral hevig geweest in de Groote Waard, waar Dordrecht drie jaar lang is belegerd door de Hoeken. Vorig jaar gebeurde dat met Geertruidenberg, toen door de Kabeljauwen. Door de overstroming zijn beide partijen nu wel van elkaar gescheiden.

Een andere oorzaak is de turfwinning in het gebied. Turfstekers uit Dordrecht graven het veen op, tot net onder de dijken. Dat verzwakt de kracht van de dijken. Het steken van turf in de buurt van dijken is verboden, maar het gebeurt toch.

Paneel van de Sint Elisabethsvloed. Maker: Meester van Rhenen (rond 1495)
Gevolgen

De gevolgen voor het gebied zijn enorm. Niet alleen omdat mensen en dieren hun leven zijn verloren, de Groote Waard is ook de graanschuur van Holland. Doordat het zoute water de polder in kan binnenstromen, is de grond voorlopig voor akkerbouw niet geschikt.

Ook wordt het een hele klus om alle dijken te repareren en in de toekomst een overstroming van dit kaliber te voorkomen. Het water stroomt nog steeds dwars door de polder. De verwachting is dat de herstelwerkzaamheden zo snel mogelijk beginnen, als het water weer is weggetrokken.

Voor de rol van Dordrecht als handelsstad zijn de gevolgen nog niet te overzien. De stad heeft stapelrecht en handelaren zijn verplicht hun spullen eerst uit te laden in Dordrecht. Die handelspositie zorgt ervoor dat Dordt een van de belangrijkste steden van Holland is.

Mocht de overstroming ervoor zorgen dat de loop van de waterwegen wordt verlegd, dan zou die belangrijke positie wel eens onder druk kunnen komen te staan.