“FANs”

You have Photo’s with me? Please share it with me and the rest of the world!! Heeft u foto’s met mij? Alstublieft deel het met mij en de rest van de wereld!!

Heeft u een mooie foto van mijn Art kraam? Deel het dan mij en ik plaatst hem op de website bij onderstaande anderen. Stuur het naar info@hjk-art.com (eventueel via www.WeTransfer.com ). Dank u wel !

Do you have a nice photo of my Art stall? Then share it with me and I will place it on the website with the others below. Send it to info@hjk-art.com (possibly via www.WeTransfer.com). Thank you !

Avez-vous une belle photo de mon stand d’art ? Partagez-le ensuite avec moi et je le placerai sur le site Web avec les autres ci-dessous. Envoyez-le à info@hjk-art.com (éventuellement via www.WeTransfer.com). Merci !

¿Tienes una bonita foto de mi puesto de arte? Luego compártelo conmigo y lo colocaré en el sitio web con los demás a continuación. Envíelo a info@hjk-art.com (posiblemente a través de www.WeTransfer.com). Gracias !

Hai una bella foto della mia bancarella d’arte? Allora condividilo con me e lo inserirò sul sito con gli altri qui sotto. Inviatelo a info@hjk-art.com (possibilmente tramite www.WeTransfer.com). Grazie !

Merle Ekens Feb 2024 Amsterdam- Nieuwmarkt Pair